Bestuur

voorzitter Marcel van Oort
tel: 06-456 443 90
email:voorzitterSCWoerden@gmail.com
vice-voorzitter /
penningmeester
Jan Pool
Sleper 70
3448 WK, Woerden
Rekeningnummer: NL97 ABNA 0551366117
tel:0348-416199
email:pool.jan@online.nl
wedstrijdleider Wim Veelenturf
tel:0348-418140
email:wedstrijdleiderSCWoerden@gmail.com
secretaris Ton de Nijs
Bastion Willem 16
3445 DH, Woerden
tel:0348-482431
email:tonnijs@xs4all.nl
algemeen lid Mark Pieterse
Buiten het bestuur zijn er nog diverse mensen betrokken bij de organisatie van onze club:
Jeugdleider Simon Groenewegen
tel:06-4168 1708
email:jeugdSCWoerden@gmail.com
Eindredactie Woerden aan Zet Leo de Vos
email:leodevos3@gmail.com